Mae cwmnïau'r Wyddgrug yn cystadlu am globaleiddio, yn canolbwyntio ar wella technoleg

Yn globaleiddio economaidd heddiw, mae cystadleuaeth ymhlith cwmnïau llwydni yn dod yn fwyfwy byd-eang.Mae'r rhan fwyaf o'r mentrau yn Tsieina, yn enwedig y mentrau llwydni preifat, yn gychod hwylio bach, sy'n perthyn i'r “mentrau bach a chanolig”.Dywedodd Mr. Welch o General Electric Company yr Unol Daleithiau: “Nid wyf wedi gwneud ychydig o bethau drwy’r dydd, ond mae un peth na ellir ei wneud, sef cynllunio’r dyfodol.”Y peth craidd, pwysicaf, a phwysicaf yw llunio cynllunio strategol..

Segmentu'r farchnad, gan ganolbwyntio ar wella technoleg

Er enghraifft, os yw cwmni llwydni yn dewis defnyddio'r modd lamp yn unig, mae angen defnyddio'r mowld lamp fel ei segment marchnad.Cyfeiriad datblygu'r cwmni yw mynd ar drywydd cynnydd technoleg y llwydni lamp yn barhaus, ac ymchwilio'n gyson i'r mowld yn y farchnad.Mae'r nodweddion technegol yn cael eu cronni'n raddol.Mae'r croniadau hyn yn cynnwys safonau technegol, safonau dylunio, a safonau prosesu.Trwy'r casgliad parhaus o fentrau, bydd gan fentrau le yn y rhan honno o'r model lamp yn y pen draw.

Adnoddau dynol technegol sefydlog

Pan fydd mentrau'n dewis bod yn well ac yn gryfach mewn segment marchnad benodol, y peth pwysicaf yw cael doniau technegol rhagorol i'w hategu, yn bennaf gan gynnwys sefydlogrwydd adnoddau dynol yn y rhan hon o'r asgwrn cefn technegol.Mae hyn yn wir gyda chwmnïau llwydni pen uchel tramor.Er bod y cwmnïau hyn yn fach o ran graddfa, mae ganddynt elw uchel a draeniad bach i'r ymennydd.Ar gyfer mentrau o'r fath, dyma'r allwedd i gronni a gwella technoleg.

Dyluniad optimeiddio strwythur llwydni

Dylai'r cyfrifiadur gael ei optimeiddio gan y mowld (analog rhifiadol) i gynorthwyo gydag efelychiad corfforol i sicrhau llif metel llyfn, llwydni llawn a dosbarthiad straen unffurf.Wrth ddylunio'r mowld, gwnewch ddefnydd llawn o swyddogaeth system CAD i ddylunio'r cynnyrch mewn dau ddimensiwn a thri dimensiwn, er mwyn sicrhau unffurfiaeth a chywirdeb gwybodaeth wreiddiol y cynnyrch, osgoi gwall dynol a gwella ansawdd y cynnyrch. dyluniad y llwydni.Gall proses fodelu tri dimensiwn y cynnyrch adlewyrchu'n llawn siâp allanol y cynnyrch cyn ffugio, a darganfod yn amserol y problemau a allai fodoli yn y dyluniad gwreiddiol.

Mae gan strwythur marw ffugio ddylanwad penodol ar ansawdd meithrin, cynhyrchiant, dwyster llafur, meithrin bywyd gwasanaeth marw a meithrin prosesu marw, ac nid yw ei bwysigrwydd yn llai na dyluniad marw amrywiol.Er mwyn gwneud y gofaniadau wedi'u llenwi'n dda a bod y pwysau yn y mowldiau'n gytbwys, mae angen gwneud y bylchau'n rhesymol i fodloni gofynion a gofynion cyfaint ardal drawsdoriadol y gofaniadau, ac i gael y siâp a maint y braslun.Os yw siâp a maint y bylchau yn afresymol neu Pan fydd y llwydni gwag yn cael ei wisgo'n ddifrifol, mae bywyd y marw ffugio a'r marw ffugio terfynol yn cael ei ostwng.


Amser postio: Rhagfyr 29-2021