Recriwtio

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Ymddygiad proffesiynol da yw ein gofyniad mwyaf sylfaenol ar gyfer gweithiwr proffesiynol.Llinell waelod moeseg broffesiynol yw peidio â niweidio buddiannau'r cwmni er budd personol.

Mae cyfrifoldeb mor drwm â gair, waeth beth fo rheng y swydd.Yn ddigon bach i fod yn gyfrifol amdanynt eu hunain, i fod yn gyfrifol i'r gymdeithas, mae pobl gyfrifol yn talu sylw i ganlyniadau eu geiriau a'u gweithredoedd, yn barod ac yn gallu goddef.Mae pawb yn y gwaith yn ysgwyddo eu cyfrifoldeb, a bydd adeiladwaith y cwmni yn gadarn.